19 Eylül 2008 Cuma

Ankara 08 Milli Pul Sergisi Tüzüğü

ANKARA’08 MİLLİ PUL SERGİSİ TÜZÜĞÜORGANİZASYON1. ANKARA’08 Milli Pul Sergisi, 24 Ekim – 1 Kasım 2008 tarihleri arasında “Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi”nde düzenlenecektir.

2. Sergi, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliği ile organize edilmektedir.

3.1 Onur Komitesi

Onursal Başkanlar : Osman Tural (PTT Genel Müdürü)
M. Ziya Ağaoğulları (TFDF Başkanı)

Koordinatörler : Özay Atbaş (PTT Genel Md. Yard.)
Arman Arıkan (TFDF Genel Sekreteri)

Başkan (İdari) : Mehmet Rüzgar (PTT Tanıtım ve Paz. Daire Bşk.)

Başkan (Teknik) : Murat Hazinedaroğlu (TFDF II. Bşk.)

II. Başkan (İdari) : Sevim Kıllıoğlu (PTT Tanıtım ve Paz. Daire Bşk. Yard.)

II. Başkan (Teknik) : Yahya Zabunoğlu (TFDF Koordinatörü)3.2 İcra Komitesi

Sergi Genel Sekreteri
: Koray Özalp (TFDF Ankara Temsilcisi)

Protokol Ayşe Güven Gerez (PTT Filateli Şubesi Md. )

Üyeler : Alaattin Ağcaer (PTT Pul Şubesi Müdürü)
Funda Habiboğlu (PTT Filateli Şubesi)
Necla Soyupek (PTT Filateli Şubesi)

Mali İşler : C. Şükrü Melek

Basın ve Yayın : Mahmut Sami Mert (PTT Tanıtım ve Paz. Dairesi),
Kaya Dorsan, Hakan Akçaoğlu

Medya İletişim : Yasemin Kök
Sergi Alanı Planlama : Hasan Ünlü (PTT), Yahya Özışın (PTT)
Faruk Ergelen, Erol Tuğcu

Sergi Trezorleri : Necati Kazancı, Kaya Dorsan, Ergün Namlı

Montaj - Demontaj Ekibi : Selçuk Akar, İsmet Delen, Mehmet Akan, C.Şükrü Melek, Gökhan Aydın, Halit Ümit Özdemirer, Ahmet Karadeniz
KATILMA KOŞULLARI

4. Sergiye, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri ve Organizasyon Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir.

5. Sergiye katılan koleksiyonların, koleksiyoncuların kendi malı olması gerekir.

6. Yarışmacılar sergiye birden fazla koleksiyonla iştirak edebilirler. Yarışma sınıfına dahil olan koleksiyon sahipleri isterlerse takma adla sergiye katılabilirler. Ancak, bu iştirakçilerin gerçek hüviyetlerinin Organizasyon Komitesi’nce bilinmesi zorunludur.

7. Sergiye katılacak her koleksiyoncu, katılmak istediği her koleksiyon için ayrı bir katılma formu (tercihen bilgisayar çıktısı ile) doldurarak, kendi derneğinin komiseri vasıtası ile en geç 10 Eylül 2008 tarihine kadar Organizasyon Komitesi’ne göndereceklerdir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde katılma formu kabul edilmeyecektir. Katılma formu TFDF ‘nun resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr veya
www. tfdf.net veya www.canfilar.org adresinden indirilebilinir.

Komiserler:
Genel Komiser : Mahir Özeltürkay
İstanbul Filatelistler Derneği : Murat Hazinedaroğlu
Ankara Filatelistler Derneği : Ergün Namlı
Kadıköy Filatelistler Derneği : Ergün Başak
Yeşilköy Filatelistler Derneği : Erden Güley
Konak Filatelistler Derneği : Kemal Alpayım
Edirne Filatelistler Derneği : Edip Ağaoğulları
Çankaya Filatelik Araştırmalar Derneği : C. Şükrü Melek
Antalya İli Filateli Derneği Nihat Öztekin

8. Koleksiyoncular sergiye en az 5 ve en fazla 8 pano ile iştirak edeceklerdir. Açık Sınıfa iştirak, en az 3 ve en fazla 5 pano ile sınırlıdır.

9. Organizasyon Komitesi, katılan her koleksiyoncuya tahsis edilecek pano sayısını azaltma veya tamamen reddetme hakkını mahfuz tutar.

10. Yarışma katalogunun doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için, katılma formlarının üzerinde belirtilen bölümde koleksiyonun tanımı, özlü bir biçimde yapılmalıdır.

11. Süresi içinde, dernek komiserleri vasıtası ile Sergi Organizasyon Komitesinin eline geçen katılma formlarının, adı geçen komite tarafından incelenmesi sonucunda, iştirakçiye tahsis edilen kesin pano sayısı ve yarışma sınıfı, dernek komiserlerine Sergi Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Bu aşamada koleksiyon sahiplerine iletilmek üzere yeterli sayıda tutanak verilecektir ve doldurulan bu tutanaklar dernek komiserlerine teslim edilecektir. Koleksiyonlar, iştirakçiler tarafından temin edilecek zarflar içinde teslim edilecektir. Bu tüzüğü ve değerlendirme tutanaklarını iştirakçiye vermek, dernek komiserlerinin vazife ve sorumluluğundadır.

SERGİYE KATILMA ÜCRETİ

12. İştirakçilerden beher pano için 20 YTL katılma ücreti alınacaktır. Gençlik sınıfı için ise ücret talep edilmeyecektir.

SINIFLANDIRMA

13. Sergi, aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmıştır.


A) Yarışma Dışı İştirakler:

1. Onur Divanı:
1.1 Uluslararası sergilerde en az bir Büyük Altın madalya, Balkan sergilerinde Balkan Büyük Ödülü veya Balkan Uluslararası Ödülü, Ulusal Sergilerde Büyük Onur Ödülü almış
koleksiyonlar bu sınıfta sergilenir.

1.2 Organizasyon Komitesi tarafından filatelik bilgi ve görgünün arttırılması amacıyla sergiye davet edilecek koleksiyonlar da bu sınıfta sergilenir.

2. Jüri koleksiyonları:
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilecek olan sergi jürisine ait koleksiyonlar, bu sınıfta sergilenir.

3. Resmi iştirakler:
3.1 Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü
3.2 Posta Müzesi
3.3 Pul basımı yapan matbaalar
3.4 Pul grafiklerine ait koleksiyon ve materyaller, bu sınıfta sergilenir.

B) Yarışma Sınıf, İştirakler:

1. Onur Sınıfı: Uluslararası sergilerde en az bir Altın madalya, Balkan sergilerinde en az bir büyük altın madalya veya en az iki altın madalya, ulusal sergilerde Büyük Milli Ödül veya en az iki büyük altın madalya almış olan koleksiyonlar bu sınıfta yarışırlar.
2. Diğer Sınıflar:
2.1 Geleneksel koleksiyonlar
2.2 Posta Tarihi koleksiyonları
2.3 Posta Antiyeleri koleksiyonları
2.4 Tematik koleksiyonlar
2.5 Aerofilateli koleksiyonları
2.6 Maksimafili koleksiyonları
2.7 Fiskal koleksiyonları
2.8 Gençlik koleksiyonları
• A Grubu: (13 - l5 yaş) 2-4 pano
• B Grubu:(16 – l8 yaş) 3-5pano
• C Grubu:(19 - 21yaş) 4-5 pano
• Teşvik (12 yaş ve daha küçükler) 1-2 pano
2.9 Literatür Sınıfı : Filateli ile ilgili Türk yazarlara ait kitaplar,Türkiye’de yayınlanan filatelik dergi ve kataloglar, yurt dışında yayınlanan veya yabancı yazarlarca yazılmış olan,ancak Türkiye ile ilgili konulardaki kitap,dergi ve kataloglar bu sınıfta sergilenirler.
2.10 Açık Sınıf
2.11 Bir Pano
2.12 Kartpostal Sınıfı

14. ANKARA’08 Milli Pul Sergisi jürisi, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından görevlendirilmiştir.

. 14.1 Jüri
Başkan : M. Ziya Ağaoğulları
Sekreter : Arman Arıkan
Üye : Bülent Pabuçcuoğlu
Üye : Turan Erener
Üye : Mehmet Akan
Üye : Uğur Tarhan
Stajyer Jüri : Hakan Akçaoğlu

15. Jüri kararları kesin olup bunlara itiraz mümkün değildir.ÖDÜLLER VE MADALYALAR

16. ÖDÜLLER

16.1 Milli Büyük Onur ödülü
16.2 Milli Büyük Ödülü
16.3 En İyi Gençlik Ödülü

17. MADALYALAR
17.1 Büyük Altın Madalya
17.2 Altın Madalya
17.3 Büyük Vermey Madalya
17.4 Vermey Madalya
17.5 Büyük Gümüş Madalya
17.6 Gümüş Madalya
17.7 Bronz-Gümüş Madalya
17.8 Bronz Madalya

Madalyaların tümü değersiz madenden olacaktır.
Ayrıca sergiye her katılan, bir diploma veya katılma belgesi alacaktır.

18. DENEYSEL SINIFLAR için ÖZEL KURALLAR ve MADALYALAR

18.1 AÇIK SINIF
Açık Sınıf Koleksiyonların amacı FIP’in geleneksel koleksiyonların dışında gördüğü filatelik olmayan malzemelerin de belli bir standart içinde sergilenmesini sağlayarak, bu konuda rekabet ve yarışma ortamı yaratarak, yeni koleksiyonerler kazanmak ve organizasyon komiteleri aracılığıyla filateliye yeni açılımlar sağlamaktır.

FIP açısından bu sınıf henüz deneysel olarak kabul edildiğinden, şartları ve kuralları sürekli değişmekte ve gelişmektedir.
18.1.1 Açık Sınıf’ta koleksiyonerler en az 3, en fazla 5 pano koleksiyonlarını gösterebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sınıf için 3 panodur.

18.1.2 Bir koleksiyoner, yarışma sınıfında daha önce sergilediği koleksiyonunu daha az pano sayısında gösteremez.

18.1.3 Filatelik olmayan malzemenin oranı FIP kurallarında en fazla %50 dir. TFDF bu konuda milli sergilerde FIP kurallarına uymaktadır.

18.1.4 Filatelik olmayan malzemenin ne olduğu tamamen koleksiyonerlerin seçimine ve yaratıcılığına kalmıştır. Ancak malzemelerin orijinal olması gerekli olup, fotokopiler kabul edilmeyecektir. (Sosyal tarih malzemeleri, makbuzlar, reklam etiketi, fotoğraf, telefon kartları, para, faturalar, jeton, kartpostal, bilet, piyango, gazete vs…)

18.1.5 Filatelik olmayan malzemelerin kimyasal madde içermemesi, biyolojik zararı olmaması ve kalınlıklarının 5 mm.yi geçmemesi gereklidir.

18.1.6 Çift taraflı malzemelerde, orijinal olarak sergilenen taraf, esas alınacaktır. Orijinal malzemenin arka yüzü fotokopisi %20 küçültülerek gösterilir.

18.1.7 Konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.

18.1.8 Filatelik olmayan malzemenin filatelik malzeme ile nasıl bağlandığı ve kullanıldığı ve kullanımdaki yaratıcılık, özgünlük bir jüri değerlendirme ölçütüdür.

18.1.9 Akraba olmamak şartıyla iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.

18.1.10 Milli Büyük Ödüle, Açık Sınıf koleksiyonları aday olamaz. Organizasyon Komitesi Açık Sınıf için özel bir ödül koymuştur.

Değerlendirme:

- Başlık, fikir ve yaratıcılık 20 puan

- Konunun nasıl işlendiği 40 puan
- Plan ve geliştirme 20 puan
- Araştırma ve bilgi 20 puan

- Malzeme 25 puan
- Kondüsyon ve nadirlik 15 puan
- Filatelik olmayan malzemenin
akıllıca kullanımı 15 puan

- Takdim 15 puan

Altın : 90 ve üstü puan
Büyük Vermey : 85 - 89 puan
Vermey : 80 - 84 puan
Büyük Gümüş : 75 - 79 puan
Gümüş : 70 - 74 puan
Büyük Bronz : 65 - 69 puan
Bronz : 60 - 64 puan
Katılma Belgesi : 59 ve altı puan


18.2 BİR PANO KOLEKSİYONLAR

Bir pano koleksiyonların amacı; yeni koleksiyonerleri yüreklendirmek ve mevcut ileri koleksiyonerleri de birden fazla panoda gösterilemeyecek konulardaki koleksiyonlarının sergilenmesini sağlamaktır.

18.2.1 Bir pano koleksiyonlar FIP koleksiyon sınıflarında (açık sınıf dahil) bir pano olarak gösterilebilinir.

18.2.2 Konuların bir panoda anlatılabilir büyüklükte olması önemli bir ölçüttür.

18.2.3 Çeşitli örnekler vermek gerekirse, Osmanlı posta tarihini bir panoda anlatmak mümkün değildir, öte yandan Mudurnu kasabasının posta tarihi bir pano için uygun bir konudur. Daha önce etütleri yapılmış çok uzun bir seri olan Ayyıldız pullarını bir pano da anlatmak uygun değildir ama -10.Yıl- serisi bir pano için uygundur. Yine başka bir örnek olarak, Osmanlı Ticaret Yaşamı bir pano için uygun değilken, İpek Kozası Ticareti bir pano için uygun bir konudur.

18.2.4 Bir koleksiyoner daha önce yarışma sınıfında 5 veya daha fazla pano ile gösterdiği koleksiyonunu veya koleksiyonunun içinden malzemeleri aynı başlıkla 1 pano olarak gösteremez.

18.2.5 Bir Pano koleksiyonların değerlendirme ölçütü ait oldukları sınıfa göre yapılır.

18.2.6 Bir Pano koleksiyonlar aldığı derece ne olursa olsun. Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.

Altın : 90 ve üstü puan
Vermey : 80 – 89 puan
Gümüş : 70 - 79 puan
Bronz : 60 - 69 puan
Katılma Belgesi : 59 ve altı puan

18.3 TFDF DENEYSEL SINIFI: KARTPOSTAL ve FOTOKARTLAR

18.3.1 Posta sisteminde taşınan ve posta hizmeti için Posta idareleri dışındaki kişi, kurum ve
şirketlerin yayınladığı, matbaa baskısı veya fotografik metotla çoğaltılmış, resimli posta kartları, fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotoğrafların sergilenebilmesi amacıyla TFDF deneysel bir yarışma sınıfı açmıştır.

18.3.2 Bu özel kurallarİ; tanımı yapılmış olan kartpostal ve fotokartların, Milli Pul Sergilerinde yarışma sınıfı olarak değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş ve FIP ile TFDF’nun genel kurallarından uyarlanmıştır.

18.3.3 Bu koleksiyonlarda konu; bölgesel, dönemsel, tematik, editöre göre, artiste göre, baskı tekniğine, kullanım türüne veya burada yazılmamış farklı bir şekilde gruplanıp sergilenebilinir.

18.3.4 Konunun orijinalliği bir değerlendirme ölçütü olup, önem bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.

18.3.5 TFDF açısından bu sınıf henüz deneyseldir ve şartları ve kuralları sürekli değişecek ve gelişecektir.

18.3.6 Kartpostal sınıfında koleksiyonerler en az 1, en fazla 5 pano ile katılabilirler.

18.3.7 Belli oranda filatelik (postadan geçmiş kartpostal) malzeme kullanmak 5 puanlık bir değerlendirme ölçütü olmakla beraber, koleksiyonlarda filatelik malzeme konma zorunluluğu yoktur. Tamamen damgasız kartlardan oluşmuş bir koleksiyon sergilenebilir.

18.3.8 Kartpostal koleksiyonlarında seçilen konuyla ilgili başlıklı zarf, orijinal fotoğraf, konuyla ilgili fatura reklam veya ilgili malzeme konabilir. Bu tür malzemenin oranı % 15 i geçmemelidir.

18.3.9 Başlangıç sayfası ve plan gerekmektedir.

18.3.10 Bu sınıf tamamen Milli olup, alınan ödüllerin uluslararası karşılığı yoktur. Bu sınıfın değerlendirilmesi kendine özeldir.

18.3.11 Akraba olmamak şartıyla, iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.

18.3.12 Kartpostal Sınıfı değerlendirmesi Milli Jüri başkanının belirleyeceği iki milli jüri üyesi ve kartpostal deneysel sınıfı jürisi olarak anılacak olan Hakan Akçaoğlu ve Mert Sandalcı tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme:

- Bilgi ve Kişisel Araştırma 30 puan
Konu üzerindeki bilgi: 15 puan
Kartlar hakkındaki bilgi: 15 puan
- Orjinallik ve konunun işlenmesi 35 puan
Başlangıç sayfası ve plan : 5puan
Orjinallik: 5 puan
Konunun işlenmesi : 20 puan
Filatelik kullanım : 5 puan
- Kondisyon ve nadirlik 20 puan
Kondisyon :10puan
Nadirlik : 10puan
- Takdim: 15 puan
Takdim 15 puan

Kartpostal Sınıfı, FIP tarafından kabul edilmediği için madalyalar FIP standartlarından farklıdır.

Pırlanta Madalya : 90 ve üstü puan
Elmas Madalya : 80 - 89 puan
Yakut Madalya : 70 - 79 puan
Zümrüt Madalya : 60 - 69 puan
Katılma Belgesi : 59 ve altı puan ile ödüllendirilir.

KOLEKSİYONLARIN TESLİM ALINMASI VE İADESİ

19. Koleksiyonlar dernek komiserleri tarafından sergide ilgililere ( Trezor ) daha önce ekli yazıları ile gönderilmiş özel zarflar içinde 4 adet değerlendirme tutanağı ile birlikte 23 Ekim 2008 tarihine kadar teslim edecektir. Bu tarihten sonra Trezor hiçbir koleksiyonu teslim almayacaktır.

20. Koleksiyonlar föylere monte edilmiş, föyler ön taraftan numaralanmış ve şeffaf muhafaza içine yerleştirilmiş olmalıdır. Albüm yaprakları içine yerleştirilmiş olan koleksiyonlar sergilenmeyecektir.

21. Yarışma sonunda, koleksiyonlar sergiye girişleri hangi yolla yapılmış ise, yine aynı yolla iade edilecektir.

22. Yarışma sırasında hiçbir koleksiyon yarışmadan çekilemez ve değiştirilemez.

23. Koleksiyonların montaj ve demontajı ilgili komiserler ve Organizasyon Komitesi’nin belirlediği özel komite tarafından yapılacaktır.

24. Montaj ve demontaj sırasında görevliler ve Organizasyon Komitesinin özel izin verdiği kimseler dışında hiç bir kimse yarışma salonuna giremez.


25. Eksper Komitesi:

Eksperler : M. Ziya Ağaoğulları
Vedat Koçak
Bülent Pabuçcuoğlu
Arman Arıkan
Mehmet Akan


GÜVENLİK

26. Sergi Organizasyon Komitesi, serginin güvenliği için, güvenlik kuvvetlerine gerekli başvuruyu yapacaktır.

27. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu, Sergi Organizasyon Komitesi, yardımcı komiteler herhangi bir nedenle koleksiyonların sergi yerinde tamamen veya kısmen hasarından veya kaybından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

28. Koleksiyoncular, koleksiyonlarını ‘all risks’ sigorta ettirmeye mecburdurlar. Aksi şekilde davranan koleksiyoncular herhangi bir şekilde koleksiyonun kaybından ve hasarından dolayı Organizasyon Komitesi’ ni mesul tutamazlar ve herhangi bir hüküm ve cezai talepte bulunamazlar.


GENEL KONULAR

29. Sergi salonuna giriş ücretsizdir.
Her koleksiyon sahibine bir katalog ücretsiz olarak verilecektir.

30. Yarışmada, öncelikle bu yönetmelik ve yönetmeliğin yetersiz kaldığı yerlerde ise, ilgili FIP kuralları geçerlidir.

31. Organizasyon Komitesi, gerekli gördüğü takdirde bu yönetmelikte değişiklik yapabileceği gibi, yönetmeliğin yorumlanmasından çıkabilecek anlaşmazlıklarda da kararı kendi verecektir.


SERGİYLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

Sergiyle ilgili tüm yazışmalar aşağıda adı ve adresi bulunan Sergi İcra Komitesi Genel Sekreteri ile yapılacaktır.


Adres : Koray Özalp
Bestekar Sokak 65/23,
06680 Kavaklıdere, Ankara

Tel. / Faks: (312) 467 5445 - (312) 467 9628

e-posta : korayozalp@gmail.com

Ankara Filateli Derneği

Minik bir hatırlatma;

Pul kültürdür. Bir ülkenin bayrak,toprak,dil ile birlikte bağımsızlığının sembolüdür.


Derneğimizin 2006 yılı genel kurulu yapılmış olup, yeni yönetim görevine

Prof. Dr. Yahya ZABUNOĞLU başkanlığında başlamıştır.


Derneğimizin web sayfası hizmetinizdedir. Lütfen isteklerinizi mail adresimize gönderiniz.

ÇALIŞMA OFİSİMİZİN YENİ ADRESİ :

ZİYA GÖKALP CADDESİ 72/1

KURTULUŞ / ANKARA

TEL : 0312 430 30 34

Filatelik Klavye

Çılgın bir tasarımcıdan tam bizim gibi pul meraklılarına özel bir tasarım. Teması pul olan bir klavye tasarımı. Gerisini fotoğraflar anlatıyor. :P

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Kaynak: The Steampunk Workshop

Filatelistanbul


İlgi çekici bir site....

Teknolojinin fendi filateliyi yendi...

Teknolojinin fendi ‘filateli’yi yendi...

Hande Selen CANAR
Filateli; yani pulculuk... Çoğumuzun anlamını bulmacalardan bildiği bir hobi. Bir zamanlar iletişiminin vazgeçilmezi olan pullar, günümüzde sadece resmî evraklar sayesinde yaşıyor. Teknolojinin fendi pulları yendi dememek lâzım belki de; çünkü her bir pulda tarih yatıyor.


Filateli; yani pulculuk... Çoğumuzun anlamını bulmacalardan bildiği bir hobi. Bir zamanlar iletişiminin vazgeçilmezi olan pullar, günümüzde sadece resmî evraklar sayesinde yaşıyor. Teknolojinin fendi pulları yendi dememek lâzım belki de; çünkü her bir pulda tarih yatıyor.

Türkiye'de pulların tarihçesi 'Osmanlı Pulları' ile başlıyor. 1863-1921 arası hüküm süren 'Osmanlı Pulları'nın ardından 'Ankara Hükümeti-Hatay-Anadolu Pulları' ve son olarak 1921 tarihi itibariyle 'Cumhuriyet Pulları' ortaya çıkıyor. Pullara rağbetin azalmasının sebebi '60-80 Dönemi Enflasyon Pulları'. 2003'te tiraj 300 bin iken bu dönemde 5 milyon pul basılması prim yapmamış ve sektörü soğutmuş.

Teknoloji de pulları vuran bir sebep. Teknoloji ile pul kullanımı neredeyse sıfıra inmiş. E-mailler, telefonlar derken pul güncelliğini kaybetmiş. Derneklerin ve müzayedelerin azlığı da pulların neredeyse unutulmasına sebep olmuş.

En değerlisi Lavant Pulları


Umut Filateli'den Halil Gül, pulların değerinin, az bulunurluğu ve temizliğine göre değerlendirildiğini belirtiyor. Gül, 1904-1950 arasındaki pulların, az bulunduğundan, damgalı olsalar bile çok değerli olduklarını söylüyor. Dünya üzerindeki en değerli pullar ise 'Lavant Pulları'. Bunlar, savaş zamanı postahanelerimize el koyan yabancı güçlerin, kendi pullarına bizim fiyatlarımızı yazarak göndermiş olduğu pullar ve en çok da Rusların elinde bulunuyor. 'Cumhuriyet Dönemi Pulları'ndan ise 1934 senesine ait olanlar, neredeyse tamamı yurtdışına gönderildiği için çok değerli. Örneğin az bulunan 'I. Adana Serisi'nin şu anki değeri neredeyse 7.5 milyar.

Pullarda amatörler için görüntü önemli; fakat tam profesyonel bir kişinin amacı A'dan Z'ye tüm pullara sahip olmak. Gül "Bu işle profesyonel ilgilenen kişi aynı pulun hem damgalısını hem damgasızını toplar" diyor.

Pulların dörtlü blok olarak saklanmasının seriden daha değerli olduğunu belirten Gül, pulları tematik olarak toplamanın en mantıklısı olduğunu anlatıyor; 'Kedili Pullar', 'Ulaşım Temalı Pullar' gibi...

Bizim 'tırtık' diye nitelendirdiğimiz 'dantel'in birinin bile kopuk olması pulun değerini tamamen kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca pulun temizliği, kırık olmaması ve üzerinde parmak izi bulunmaması da önemli...


Kaynak: İstanbul Edu TR

TÜRK PULCULUĞU DERGİSİ

Image Hosted by ImageShack.us

Böyle önemli bir haberi bu kadar geç verdiğim için özür dilerim.
Uzun süredik beklediğimiz Filateli dergisi "Türk Pulculuğu Dergisi" çıktı.
İçindeki başlıklar kısaca;

Image Hosted by ImageShack.us

Fiyatı 10 ytl. Günümüz koşullarında ucuz sayılabilecek bir fiyat. Dergi yönetimini kutlarım. Dergi aynı zamanda ingilizce içeriğede sahip. Uluslararası bir özellik kazandırıyor bu dil seçeneği ona. Tüm ekibe başarılar dilerim. 120 sayfa üstelik. :) OKu oku bitmez.
Dergi için irtibat, İSFİLA Tel: 0212 232 99 26 - 27

Filatelist Babam

Filatelist bir babanın kızı Hatice Çevik'in kendi blogunda (Elimkolum) yayınladığı güzel bir yazıya denk geldim internette dolaşırken. Sizlerlede paylaşmak isterim.
Yazıyı okumak için lütfen resmi tıklayın.

POSTA TARİHİNE NOTLAR

POSTA TARİHİNE NOTLAR
1.Dünya Savaşında ve Millî Mücadele Yıllarında Balıkesir’de Posta Hizmetleri
Aydın Ayhan
Haberleşme; insanın en doğal haklarından birisidir. Bilinen en eski çağlardan bu yana insanlar dünyanın siyasi ve sosyal durumunu öğrenmek, ekonomik hareketlilikten haber almak istemişlerdi.
İlk haberleşme hizmetleri üst seviyede tüccarlar, devlet yetkilileri ve devletler arasındaki meseleleri çözmek için hükümdarlar, yakın siyasetçiler ve komutanları arasında olmuştu.
http://image2.sahibinden.com/photos/168/9432037_1021363_ntky168.jpg

Mısır ve Asur tabletleri arasında bulunan tüccar mektupları, mısırda firavun ve yakınları arasındaki levha ve papirüs mektupları en eski haberleşme vasıtaları olarak kabul edilebilirler.
Antik çağda şehir devletleri arasında posta teşkilatı kurulmuştu. Persler’de de başkent Persepolis ile bütün satraplıklar arasında menzillerle ilk posta teşkilatlarını kurmuşlardı.
Perslerin Anadolu’da kurduğu menziller İskender ve Roma dönemlerinde de devam etti. Her menzilde bakımlı atlar bulunur, ulaklar bu atları kullanarak menzilden menzile ulaşarak postayı taşırlardı. Yolların durumuna göre ulaklar yanlarına çok sayıda at alırlar, atları değiştirerek hızla hedeflerine giderlerdi. Menzillerde ulakların dinlenmesi ve yiyecekleri sağlanırdı....

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayın....

not: Yukarıdakı resimin metinla bir ilgisi yoktur. :) Renk versin diye ben ekledim.