26 Ocak 2009 Pazartesi

Yeni Zelanda Deniz Fenerleri

Yeni Zelanda Denizfenerleri ile ilgili pulların izini sürebileceğiniz kaynak sitesi.


25 Ocak 2009 Pazar

Yaratıcı Pul Kullanımları

Pul bazen sadece zarfın üstünde değil başka şeylerin üstünde de kullanılır. :) Bu uygulamaya güzel bir örnek daha. :)
Hoş olmuş. :)

Seyyar ve Gezici Posta Damgaları

Demiryollarında Kullanılan Damgaları ile ilgili güzel bir kaynak.


Postacı'larımız Hakk'ında

Alıntıdır:

Kıymet'li Kardeş'lerim;
Posta Hâne'ler ve Postacı'lar hakk'ında çok şey'ler yazdık, çizdik; Hattâ kusûr'umuz ağf'ola; ben kardeş'iniz baş'da, ileri geri laf etdiğimiz dahî oldu. Bundan 35 sene evvel almış olduğum bir yığın paket ve para havâle nâme makbuz'unu belki de yüz'üncü def`a karıştırır iken bir tâne'si târih'leri dolayı'sı ile göz'üme bir tuhaf gözükdü. Sene 1921, günlerden Temmuz'un 4'ü. NevŞehir'in Çardak köy'ünden Osman Efendi belli ki oğl'u Mehmed Ağa'ya 300 kuruş göndermiş. İmparatorluk dört sene yedi düvel ile, bir de yetmezmiş gibi içimizdeki çiyan'lar ile savaşmış. O da yetmemiş, iki sene'den beri işgâl denilen zillet ile boğuşub duruyor. Yorulmuş, bitmiş artık. Istanbul'da Saltanat, taht'ımı kayb'etmeyeyim diye Sakarya'da, Polatlı ön'lerine kadar gelmiş Yunan Ordu'sunu durdurmağa çalışanları Dîn Düşmân'ı ilân etmiş, idâm'larını istemekde. Bütün Anadolu'da ev'de yiyecek, üst'de giyecek, oğul'lar ara'sında yitecek kalmamış. Böyle bir zaman'da, böyle bir mahşer'de Çardak Köy'lü Osman Efendi'nin 300 kuruş'u nasıl bulub buluşturduğu anlaşılsın diye yazdım bunları. Yoksa derd'im ucuz hamâset masal'ı anlatmak değil. Ne ise, gelelim biz havâle nâme'mize. Çardak'lı Molla Mehmed Ağa Zâde Osman Efendi oğl'unun nerede olduğunu bilemediğinden adres diye şunu yazdırmış NevŞehir Posta Hâne'sinde; "57.nci Fırka'nın 27.nci Alay'ının 2.nci Tabur'unda 8.nci Bölük 1.nci Takım'ında Nev Şehir Çardak Kariyye'li Mehmed Efendi Oğl'uma"....


Yazının devamını okumak için lütfen link'i TIKLAYIN.

Türk Pul koleksiyonculuğu Tarihine Notlar

Alıntıdır:

Türk Pul koleksiyonculuğu Tarihine Notlar

Aydın Ayhan

"“Koleksiyonculuk” insanın içinden gelen bir sevgiye bağlıdır. Bir yumak gibi sarılır. Yumak gittikçe büyür, sevgi ve bilgi artar. Ayni duyguları paylaşan kişilerle aralarında tatlı bir rekabet ve büyük bir dostluk doğar ve bu dostluk müthiş bir kültür alış verişi ile büyük gider.

Koleksiyonculuğun tarihini eski Mısır döneminde firavunların ve zenginlerin kıymetli objekeri biriktirmeleriyle de başlatabiliriz, antik Roma’da zenginlerin heykel biriktirmeleriyle de. Hattâ Haçlı Seferleriyle Doğu’yu soyup soğana çevirerek zenginleşen şövalyelerin getirdikleri eşyaları biriktirmeleri de koleksiyonculuk tarihinin başları sayılabilir.

Bence, ilk çağlardan beri en önemli “koleksiyon” malzemeleri heykeller ve silahlardı ama , en önemlisi hep kitaplar olmuştu. Belki de gerçek anlamda ilk koleksiyonculuk “Kitap Koleksiyonculuğu” idi.

Devletler, “kitap koleksiyonları” yapmak için ciddi masraflar, yatırımlar yaptığı gibi şahıslar da dünyanın her tarafında kitap koleksiyonları yapıyordu. “İskenderiye Kütüphanesi” antik çağın en önemli devlet koleksiyonu olduğu gibi, Efes’teki Celcius Kütüphanesi” de en tanınmış özel koleksiyonlardan birisi idi...."

Yazının devamı için lütfen link'i TIKLAYIN.

Tematik Koleksiyonda Değerlendirme

Tematik Koleksiyonda Değerlendirme(100 puan üzerinden):

Ele Alış Tarzı(35)
- Konu ve plan: 15
- Konunun işlenmesi: 15
- Yenilik: 5

Bilgi, Kişisel Çalışma ve Araştırma(30)
- Tematik: 15
- Filatelik: 15

Kondisyon ve Nedret(30)
- Konisyon: 10
- Nedret: 20

Takdim Tarzı(5)

Toplam puan: 100

23 Ocak 2009 Cuma

İstiyorum

Şu ana kadar ki tematik içerikten çizgi roman, masal, masal kahramanları, çizgi film gibi hayali karakterler ve benzerlerine özel bir ilgim olduğuu anlamişsinizdir. :) Anlamadıysanızda, evet arkadaşlar bu saydıklarıma özel bir ilgim var. Artık öğrendiniz. :)
İşte ilgimi feci şekilde cevbeden bir kac örnek daha:
22 Ocak 2009 Perşembe

Ptt Emisyon Programları

Hatırlatmakta bir fayda vardir diye düşünerek Emisyon Programlarını veriyorum. :)


Emisyon Programları
2007 2008 2009

Ten Ten - Tin Tin

Bizde Ten Ten ama asıl adı Tin Tin olan çizgi roman kahramını ve serisine ait bir cok pul var ve malesef bede sadece biri var. :) Belçikanın nerdeyse simgesin haline gelen Ten Ten pullarınada tema olmuş.

Ayrıca bir kac örnek daha önce vermiştim Ten Ten temalı pullara.

Expo Zaragoza 2008

Expo Zaragoza 2008 ile ilgili bir cok ülke pul çıkarttı ancak benim bu pullar içinde en çok ilgilimi çeken bir blok oldu. Henür ele geçiremesemde iz üzerindeyim. Expo Zaragoza'ın maskotu hemen aşağıda gördüğünüz cici, sevimli bir yaratık.

Bu da mevzubahis Blok.

İstiyorum

İsteyipde bir türlü bulamadığım, bulsamda alamadığım bir kac Pul. Belçika'dan.
Tema: Şirinler Ve Ten Ten.
Blok:

**
Karneler:

18 Ocak 2009 Pazar

Havid

Blok pullarım için uzun süredir bir saklama çözümü bulmaya çalıyordum ve TrFila forumlarında bloklarımı nasıl saklayabileceğime dair yardım istedim. Cevap hemen geldi. HAVİD. Google'da araştırmayın yok :). Bu ürünün yerli üretimi varmı bilmiyorum ama benim bulabildiklerim hep ithal mallardı. Belkide o yüzden türkçe bir kaynak yok. :)


16 Ocak 2009 Cuma

Netherlands

Elde etmek istediğim iki tane Netherlands pulu var şu aralar. İçim içimi kemiriyor. :)
Yazdıklarıma bakmayın elimde henüz kolleksiyon diyebileceğim birikim yok ama olsun istemek bedava ne de olsa istiyorum işte. :)
İşe gözüme kestirdiğim güzeller;


Atı Alan Üsküdarı Geçti

Gene bir alıntı yapıyorum Tr Fila.Com forumlarıdan. Alışın artık. :)"ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ" sık sık söylenen bir değimdir. Genellikle " İş işten geçti" anlamında kullanılır.. Burada geçen "ÜSKÜDAR" İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir semt olan "ÜSKÜDAR" değildir.

Aslında bu bir POSTA değimidir. Gazneliler, Karahanlılar ve Büyük Selçuklular devirlerinde "POSTACI" lara "Esbkûydâr" denirdi.

Kelimenin aslı Farsçadır. "Esb": at , "Kûy":yol, köy "dâr": cı, cu takısı (hükümdar, defterdar, tahsildar,veznedar,alemdar, serdar,payidar daki takılar gibi)

Eski devirlerde devlet yollarında sadece belli amaçlarla seyahat edilirdi. Kervanlar, ticaret amaçlı, askerler devleti koruma amaçlı, eşkiyalar soygun amaçlı ve postacılar haber taşıma amaçlı dolaşırlardı. Bunun dışında halkın gezme amacıyla yola düşmesi söz konusu değildi. Herhangi bir işi olan, belli kurallar dahilinde, korumalarla yol alan kervanlarla seyahat ederlerdi. Atla yola sadece postacılar çıkarlar, ve son derece süratle menzilden menzile koşarlardı. Ülkenin en iyi ata binenleri posta hizmetlerinde kullanılır, bunlar çok hızlı at sürerlerdi. Bir şeyin artık geç kalındığı için yapılamayacağını belirtmek için "Atı çalan o kadar süratli kaçtı ki, ülkenin en iyi sürücüleri olan postacıyı bile geçti. Artık tutulmaz.!" denirdi. (O devirler hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler "Posta Tarihine Notlar" makalemi okuyabilirler.)

Yukarıda "POSTACI" lar ile ilgili değim, daha Anadolu'ya gelmeden önce kurduğumuz devletlerin hatırasını taşımaktadır. En az bin yıllık bir "POSTA" değimidir. Bir kere daha hatırlatmak istedim.

Aydın Ayhan


Kaynak: TrFila.Com Forum

2010 sergisine dair...

Merhaba,
Trfila sitesini baş bilgi kaynağım olan formunda geziniken 2010'da yapılması planlanan filatelik sergi ile ilgili yazışmalarda forum üyesi ustalardan Osman Levend'in bizlerle paylaştığı bir kartpostalı dayanamayarak buraya taşımak istedim. Mesajı aynen aktarıyorum;Kıymet'li Kardeş'lerim;
Bilmiyorum Ülke'mizde ilk Filatelik Sergi ne zaman açıldı. Ancak el'imde olan bir Kard Postal'da çok büyük bit pozitif mühür var. Orta'daki madalyon'da bir mıkdar silinti olsa bile gâyet net olarak okunabiliyor. Kard'ın sağ taraf'ında bulunan damga'ya bakılır ise (26.5.338); 1922 sene'sinin Mayıs ay'ında böyle bir filatelik sergi Bayezid'de açılmış. Bilindiği üzere "Mâliye" Posta Hâne'miz Bayezid Ca`mî'inin hemen arka'sında bulunan "Mâliye Nezâret'i" içinde idi (Bu gün'ün Istanbul Defterdâr'lığı).

Görülen büyük mühür'de şunlar okunuyor. En iç madalyon'da "Pul Kurd'u"; onun hemen dışındaki çember'de ise yıldız'ların üzerinde "Pul Sergi'si Şu`be'si", yıldız'ların alt'ında da "Istanbul - Bayezid - Hakkâk'lar Çarşu'su numero - 37" ibâre'si var.
Eger bu sergi bir ilk ise, acaba hâtıra'sı tekrarlanabilir mi?
Sevgi ve Selam'lar, Osman Levend.


Kaynak Başlık: Trfila.Com

9 Ocak 2009 Cuma

Europa 2009 "Astronomy"

Europa 2009
"Astronomy"Bu sene dünya genelinde basılacak olan Astronomy temali pulların listesi.

19.01.2009 Greenland - 2 stamps (6.25 & 8.- DKK)
29.01.2009 Sweden - 2 stamps (2x 12.- SEK)
issued in a booklet of 4
10.02.2009 Jersey - 2 stamps (0.39 & 0.43 GBP) out of a set of 4 stamps
25.03.2009
Denmark - 2 stamps (5.50 & 8.- DKK)

??.04.2009
Ukraine - 2 stamps
??.04.2009 Bulgaria - 2 stamps
02.04.2009 Latvia - 2 stamps (0.50 & 0.55 LVL)
06.04.2009 Belgium - 1 souvenir-sheet (0.80 €)

07.04.2009 the Netherlands - 2 stamps (issued in one mini sheet of 10 stamps)
16.04.2009 Montenegro - 2 stamps (0.60 & 0.90 €) + 1 souvenir-sheet (1.50 €)
23.04.2009 Bosnia and Herzegovina (Serb post) - 2 stamps (1.- & 2.- BAM) + booklet
25.04.2009 Lithuania - 2 stamps
??.05.2009 Poland - 1 stamp
??.05.2009 France - 1 souvenir-sheet
05.05.2009 Gibraltar - 4 stamps (total 1.95 GBP)
05.05.2009 Estonia - 2 stamps
06.05.2009 Czech Rep. - 1 stamp (400th Anniversary of Kepler's laws)
06.05.2009 Finland - 2 stamps (2x 0.80 €)
07.05.2009 Germany - 1 stamp (0.55 €)
07.05.2009 Iceland - 2 stamps (90.- & 120.- ISK)
08.05.2009 Switzerland - 1 stamp (1.- CHF) (issued in mini sheets of 6 stamps)
08.05.2009 Åland - 1 stamp
(Europa value) 200'000
08.05.2009 Hungary - 1 souvenir-sheet
09.05.2009 Turkey - 2 stamps (0.80 & 1.- YTL) 250'000 of each
25.05.2009 Faroe Is. - 2 stamps (10.- & 12.- DKK)
28.05.2009 Slovakia - 1 stamp (0.73 €)
29.05.2009 Slovenia - 2 stamps (0.45 & 0.92 €) 160'000 of each
05.06.2009 Austria - 1 stamp (0.65 €) 600'000
12.06.2009 Norway - 2 stamps
17.06.2009 Russia
08.10.2009 Great-Britain
??.??.2009 Kazakhstan - 2 stamps

?? olanlar kesın tarihleri bilnmiyor. Değişken.

4 Ocak 2009 Pazar

Balkanfila XIV YouTube Video

Mahmut Emirmahmutoğlu
*

Çiçek konulu Cumhuriyet pulları

Bu yazı Milliyet Blog sitesinden alıntıdır. 

Normal koleksiyon olarak adlandırılan bir memlekete ait pulların belirli bir tarihten itibaren, seri olarak toplanmasının yanı sıra tematik koleksiyon yapmak da mümkündür. Eğer pulları üzerindeki resim, şekil ve konularına göre toplar isek tematik koleksiyon yapmış oluruz. Örneğin, çiçek resimleri ihtiva eden pulları seven ve bunları biriktiren bir pul meraklısı, çiçek pulları tematiğini işlemiş olur.

Konuya geçmeden evvel şu küçük bilgiyi de aktarmak isterim, pul serisi denildiğinde bir olay nedeniyle posta idaresinin basıp piyasaya sürdüğü pullar akla gelir. Pul serileri tek puldan ibaret olabileceği gibi üç, dört, yedi, on veya çok daha fazla sayıda meydana gelmiş pullardan da oluşabilir. Posta idaresi yıl içinde, sene başında yayınlamış olduğu emisyon programı dahilinde pul serilerini tedavüle çıkarır. Örneğin posta idaresinin bu yılki emisyon programında 12 seri var denildiğinde, idarenin o yıl içinde 12 seri tedavüle çıkaracağı anlaşılır.

Posta İdaremizin emisyon politikalarına bakıldığında, tematik pullara uzunca yıllar önem verilmediği görülür. Hâlbuki pulculuğun ve pul sergilerinin görsel anlamda en güzel örnekleri hep tematik koleksiyonlardan çıkmıştır. Tematik pulların çeşitliliği ve sayıca fazla olması, ülkede pul koleksiyonculuğunu teşvik eden bir unsurdur. Nitekim bazı Avrupa ülkelerinin son dönem pullarında, özellikle çocuklara yöneldiklerini gözlüyoruz. Genç nesli koleksiyona teşvik etmek için posta idareleri çok sayıda çocuk masalları, çizgi filmler ve çizgi film kahramanları konulu pullar hazırlıyorlar. Bizde de, 2006 yılında Çocuk Masalları/ Karaoğlan konulu dört pulluk bir seri çıkmıştır.

Ülkemizde tematik pullar 1980’lerde biraz kıpırdanmaya başlamış ve 90’ların ikinci yarısından itibaren dünya standartlarında güzel temalar işlenmiştir. Son dönem Türk pulları gerçekten güzel örnekler sergilemektedir. Fakat geçmişteki emisyon programlarının kısırlığı sebebiyle tematik pullarımız sayıca hâlâ yetersizdir. Bu durum çiçek konulu pullara da yansımıştır. Şöyle bir örnek vereyim, 1998 senesine kadar basılmış olan 3576 adet posta ve anma pullarımızdan sadece 49 tanesi çiçek temalıdır yani takriben yüzde 1, 4.

Çiçek temasının ağırlıklı olarak işlendiği ilk serimiz 1950 yılına aittir (pullara ilişkin resimleri galeri kısmından izleyebilirsiniz)[*]. Gerçi geçmiş yıllara ait pul serilerinde çiçek konulu bazı pullar yer almaktadır ama bu tek tük karşımıza çıkan pullara ilişkin serilerin hiç biri çiçek temalı değildir. Bu demek oluyor ki, 1950’ye kadar tek bir çiçek pullu serimiz yok.

9 Eylül 1950’de tedavüle çıkan serinin konusu Uluslararası İzmir Fuarı’dır (yani İzmir de olmasa!).. Bu pulların baskı adedi 100.000’dir. Bu rakam pulculukta düşük bir emisyon adedidir, 1955’den sonra 750.000 ila 1 milyon arasında baskı görmüş çok miktarda pulumuz vardır. Aslında baskı adedinin fazlalığı tahmin edeceğiniz gibi pulların değerini düşürür. 2000 sonrası basılan pullarımızda ise tiraj genellikle 300.000 ila 400.000 arasında değişmektedir. Nüfus sayısı ve pula olan talebe göre gayet iyi ve ideal bir sayıdır bu. Ama meselâ bazı Avrupa ülkelerinde 4-5 milyon tirajlı pullar basılmaktadır. Çin’den hiç bahsetmiyorum bile. Tabiî pulculuğun ve koleksiyoner sayısının fazlalığı da dikkate alınmalı kıyas yapılırken. Bu arada Çin demişken, bu ülkede pulculuğun çok yaygın olduğunu da belirtmeliyim.

İzleyen dönemlerde 5 yıllık aralarla çiçek pulları basıldığını görürüz yani 1950’den sonra 1955 ve 1960’larda iki adet seri basılmıştır. Nedense hep Bahar ve Çiçek Bayramları’nda aklına gelmiştir çiçek pulları Posta İdaremizin. Fakat 1960 serisinin kağıt ve baskı kalitesi mükemmeldir. O dönemin pulları ile kıyaslandığında aradaki fark açıkça belli eder kendini. Bu serinin özelliği İsviçre’de basılmış olmasıdır. Tabı yapan firmasının isminden dolayı bu pullara Courvoisier baskı pullar adı verilir. İlk Courvoisier baskı 1935 yılında sipariş verilmiş ve izleyen yıllarda dönem dönem bazı seriler bu firma tarafından basılmıştır. Courvoisier pullar dönem itibariyle Türk pulunun medâr-ı iftihârı’dır.

1962 yılında biraz kıpırdanma olmuş ve arka arkaya iki seri çıkmıştır çiçek konulu. Gerçi bu serilerden biri tütün kongresi sebebiyle basılmış olup, seriyi meydana getiren üç puldan biri tütün çiçeği diğer ikisi de tütün yaprağı motiflidir ki bu iki pulu yukarıda örnek olarak verdiğim 49 adet pulun içine de kattım. Yani öyle bir dönem ki bu; yurt dışıyla pul takası yapıyoruz bir ara, karşı taraf bizden çiçek pulu istiyor ama biçareyiz, pul yok. Çiçek pulu diye artık ne bulursak: tütün yaprağı, zeytin dalı, incir reçeli.. Velhâsıl 1978’e geliyoruz on küsûr yıllık bir aradan sonra güzel bir RCD serisi çıkıyor, konusu güller. Ama gerçekten çok güzel bir seridir. Bu arada RCD pulları, Türkiye, Pakistan ve İran arasındaki bölgesel işbirliği sebebiyle çıkan pullara verilen addır. Uzunca bir dönem her sene bu üç ülke ortak bir temada pullar çıkarmışlar, işte o seneki ortak tema güllermiş.

1979 ve 1980’de dörder pulluk iki güzel seri çıkıyor, estetik açıdan da çok hoş serilerdir. 1979 serisindeki pullar, haşhaş, zakkum, orkide, adamotu bitkileri ve onların güzel çiçeklerini resmetmiştir. 1980 serisindeki çiçekler ise: Manisa lâlesi, Efes çan çiçeği, Ankara çiğdemi ve Anadolu salebidir. Bundan sonraki dönem tematik pulların yavaş yavaş hareketlendiği yıllardır ve Posta İdaremiz geçmiş yıllara oranla nispeten güzel serileri tedavüle sunmuştur. 1984 ve 1985 yıllarında çıkan seriler küçük ebattır. Pullarımız genellikle 26x41 mm ebadında hazırlanır, fakat bu iki seride yer alan kır çiçekleri konulu pulların ebadı 19x26 mm'dir. 1984 Serisinde beş adet pul yer alır. Pullarda yer alan çiçekler: Hatmi, gelincik, siklâmen, kardelen ve lâle; 1985 serisinde yer alan çiçekler ise nergis ve papatyadır. Bu pullar sürekli posta pulları arasında yer aldığı için diğer hatıra pullarına oranla çok yüksek adette basılmıştır.

1988'de Tıpta kullanılan Anadolu bitkileri temalı pullarımız arz edilmiştir. Ihlamur, ebegümeci, banotu ve belladon sırasıyla pullarda yer alan bitkilerdir. 1994 ve 1995 yıllarında iki adet dörder puldan müteşekkil mantarlar serileri basılmıştır. Gerçi çiçek konusunda pek yer almaza ama yine de çok sempatik pullardır. 1997'deki iki pulluk orkideler serisini 1998'de iki pulluk bir seri daha izlemiştir.

1 mayıs 1998'de basılan ve bu sayfada da yer alan çiçek serimiz görülmeye değer bir güzelliğe sahiptir. Bu seride yer alan çiçekler de sırasıyla, sylvestris, kırmızı armena, mor armena ve saxatillis çiçekleridir. Bu tarihten sonra çıkan çiçek serilerimizde yer alan pullar mat kağıda baskıdır ve ebadı genel ölçümüzün dışında 26x36 mm'dir ve 2000 yılı serisi çiçek konulu sürekli posta pulları adıyla tedavül edilmiştir. 2001'deki serimiz 5 puldur ve konusu şifalı bitkilerdir. Pullarda yer alan çiçekler mersin, civanperçemi, kantaron, kuşburnu ve alıç, 2003'de meyve çiçekleri serisinde yer alan pullar da portakal, nar, ayva, erik ve kiraz çiçeklerinden oluşur.

2006 senesi sonuna gelindiğinde, iki adet mantar serisini de çiçek pullarına katarsak eğer, toplam 21 seri ve 79 adet çiçek puluna sahibiz. Neticede bütün pullarımız içinde çiçek pullarının oranı yüzde iki seviyesine yükselmiştir.

Pul biraz spesifik bir konu, resimsiz olmuyor. Açıkçası, burada yazarken hevesim pulun resimlerini sayfa üzerine ekleyebilmek ve mevzuyu bu şekilde aktarmaktı, fakat blogda yöntem olarak fotoğraf ve resimler galeride yer alıyor. Aslında, düşününce bu yöntemin derli toplu bir resim arşivi sunabilmek açısından daha faydalı olduğu kanaatine de varmadım değil. Başlangıçta hevesim çok kırılmıştı, resimsiz nasıl olacak bu iş diye, ama keyif alarak yazıverdim tezelden.

Bilmiyorum tabiî, bu konu kaç okurun ilgisini çeker, ama bir kişi bile ilgilense yazmaya devam edeceğim, amacım burada pulculukla ilgili iyi bir arşiv oluşturmak. Başka yerlerde de yazdım ama kimse ilgilenmedi, dönüp bakan bir kişi bile olmadı. Geçen gün siteleri gezerken tesadüfen gördüm Milliyetblog’u. Şöyle içeriğe azıcık bakınca tamam dedim işte aradığım yer burası olmalı. Şu gün için bu koleksiyon yazıları ilgi görmese bile, eğer bir yerlerde bir arşiv olacaksa orası burası olmalı diye inandım bir kere. Keşke daha önceden rastlasaydım sizlere.. Bu arada lâf aramızda bayanlar koleksiyondan nefret ediyorlar, kişisel ve evrensel tesbitim bu yönde. Elbette istisnaî durumlar vardır, ama ben rastlamadım.

Hâlbuki koleksiyon denilince yüzümdeki kaslar birden gevşer ve tebessüm belirir bende, bizim hâne halkı böyle bir tesbitte bulunmuştu zamanında, umarım bu şevkim kırılmadan yazmaya devam ederim. Bu tematik konulu yazıları sırasıyla kuşlar, böcekler, taşıtlar vb. şeklinde devam ettireceğim.

Muhabbetle kalın.

[*] Galeri bölümüne çiçek konulu Cumhuriyet dönemi Türk pullarının resimlerini ekledim, eğer yayın aşamasında sıraları karışmadı ise, emisyon tarihine göre listeli olacaklar. (Taramadan kaynaklı olarak resimler pulların gerçek ebat ve renklerini vermemektedir). Ayrıca, arzu edenlere bu pulların resimlerini büyük ebat olarak yollayabilirim. (yayıncı kuruma not: resimler alıntı değildir, kendi koleksiyonumdan taranmış ve biçimlendirilmiştir)

Ömer Alp
Çiçek konulu Cumhuriyet pulları:Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/pentangle: