14 Mayıs 2009 Perşembe

TRFİLA AKADEMİK ÇALIŞMA GRUBU’NUN ALDIĞI KARARLAR

Alıntıdır;

SAGÜSAD II. ATATÜRK PUL SERGİSİ KAPSAMINDA ‘TRFİLA AKADEMİK ÇALIŞMA GRUBU’NUN ALDIĞI KARARLAR :

YÖNETMELİKLERİN DOĞRU UYGULANMASINA YÖNELİK TALEPLER:

1. Posta Kanunu’nun ‘Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği’nin ,‘ İlkgün ve özel damga işleriyle ilgili olarak uyulması gereken hususlar ‘ başlıklı konunun 60. maddesine göre, sadece göbekten damgalanan özel bloklar yönetmeliğe uygun değildir. Yönetmeliğe göre, damga bloğun yapıştırıldığı zarf, kağıt veya kartın üzerine de çıkacak şekilde basılamadığı taktirde, bloğun sol alt köşesine dörtte biri bloğa çıkacak şekilde bir damga daha basılması gerekmektedir ve buna göre mevcut uygulama yanlıştır. Bundan sonraki blok İGZ’lerinin yönetmeliğe uygun gerçekleştirilmesini beklemekteyiz.

2. ‘İlkgün ve özel damga işleriyle ilgili olarak uyulması gereken hususlar ‘ başlıklı konunun kapsamındaki 60. maddesi ve 'Mektup Postası Gönderileri Yönetmeliği'deki 'Damgaların Kullanılması’ başlıklı konunun 100. maddesine göre, ıstampalarda yalnız posta servislerinde kullanılan resmi siyah mürekkep kullanılır. Bu göre zaman zaman kullanımı olduğunu gördüğümüz mavi renkli mürekkepli damgalamalar yönetmelik kapsamı dışında olduğundan, bundan sonraki uygulamaların doğru yapılmasını beklemekteyiz.

3. ‘Mektup Postası Gönderileri Yönetmeliği’ nin ‘ Damgaların Kullanılması’ başlıklı konunun 100. maddesi göre, damga ve ıstampaların daima temiz tutulmasından, damgadaki yazı ve rakamların okunaklı basılmasından, bunları kullanan personel sorumludur. Okunaksız, harf ve rakam araları çapaklı olan damgalar, kullanan personel tarafından gerekirse gazyağı ve fırça veya sabun, deterjan yardımı ile temizlenir, yazı ve rakamların okunaklı ve temiz olarak basılması sağlanır. Buna bağlı olarak, yönetmeliğin ilgili personele hatırlatılması ve filatelistlerin zaman zaman kalitesi nedeniyle sorun yaşadıkları damga uygulamalarının iyileştirilmesini beklemekteyiz.

4. ‘Varış Merkezince Basılacak Tarih Damgaları’ başlıklı konunun 102. Maddesine göre, varış merkezinde, taahhütlü gönderilere varış damgasının basılması gerekmektedir. Buna göre, taahhütlü gönderide varış damgası kullanmayan PTT personelinin yönetmeliğe aykırı davrandığı ve varış damgası kullanımının keyfiyete bağlı olmadığı hatırlatılmalıdır.

5. ‘Sürekli Posta Pulları’ başlıklı konunun 6. maddesi göre, sürekli posta pullarına ilke olarak Atatürk’ün resimleri bastırılır. Sürekli serilerde 10 yılı aşkın bir süredir Atatürk temalı tasarımların kullanılmamasını yönetmeliğe aykırı buluyoruz ve bu aykırılığın yeni çıkarılacak serilerle düzeltileceğini umuyoruz.


YÖNETMELİKLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TALEPLER:

1.
PTT personeli, postanelerde kolay olanı tercih etmekte ve pul kullanmak yerine her türlü zarfı damgalama makinesinden geçirmektedir, pul satışını tercih etmemektedir. Satılmayan pulların biriktirilmesi ve daha sonra diğer merkezlere gönderilmesi, yönetmeliğe uygun olmaktadır. Bu nedenle,merkez postaneler dışında neredeyse pul satışı yapılmamaktadır. Yönetmelikte yapılacak değişiklikle, pulların her postanede bitinceye kadar satılması sağlanmalıdır. Trfila üyeleri, ‘ POSTANESİNDE PUL SATILMAYAN BİR ÜLKENİN FİLATELİSİNİN GELİŞMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI’ kabul etmektedirler. Postanelerde posta gönderisi alan gişelerden bir tanesine “Pul verilir” tabelası asılarak, bu gişeden sadece pullu gönderilerin yapılmasının sağlanmalıdır.

2. Posta Tüzüğü’nün ‘Posta Pullarının Yapıştırılması’ başlıklı konunun 100. maddesi göre, posta pullarının, posta kartlarının alıcı adresi bulunan yüzüne yapıştırılması şarttır. Bu madde değiştirilmediği sürece, maksimum kart yapmak yönetmeliğe aykırı olmaktadır ve postane personeli, posta kartının resimli yüzüne yapışan pulu damgalamayı reddetmektedir. Bu konuya hızlı bir şekilde çözüm getirilmelidir.


DİĞER BEKLENTİLER:

1. Anadolu şehirlerinin merkez postanelerinin her birinde en az bir filateli servisinin kurulması ve aktif olmasının sağlanması beklenmektedir.

2. Filatelinin ilköğretimde sosyal etkinliklere dahil edilmesi ve sonrasında hiçbir faaliyetinin yapılmaması, yapılan değişikliği göstermelik seviyesine indirgemiştir. Okullardaki filateli faaliyetlerinin geliştirilmesi için,
a) her ay belirli bir sayıda filateli amaçlı okul ziyaretlerinin yapılması,
b) okullar arası filateli sergilerinin yeniden başlatılması ve ödüllendirme yapılması,
c) Filateli etkinliğinde yer alacak öğrencilere defter, pul vb. hediyelerin verilmesi,
d) Filateli etkinliği kapsamında etkinlik öğretmenlerinin eğitilmesi,
e) Her yıl yapılacak bir ‘pul günü’nün hayata geçirilmesi,
f) Bir sürekli yayının çıkarılması

beklenmektedir.

3. PTT, pul kullanımını artırıcı ve özendirici çalışmalar kapsamında ücret alma makineleri gibi zarf pullama makinelerini bünyesine almalıdır. (Bu makineler sadece pul yapıştırmakla kalmıyor, sonuna yerleştirilen damga ile çok kaliteli biçimde damga da tatbik edebiliyor.)

4.
Resmi kurumların kullanıp, üçüncü şahısların kullanamaması veya İGZ gibi karışıklıklar düzeltilemezse, resmi pul uygulamasına son verilmelidir.

5. Mevcut haliyle süren kişisel pul uygulaması kaldırılmalıdır. Kişisel pul enstrümanı devam edecek ise, ‘Avustralya örneği’ seçilmelidir.

6. Filateli Dairesi kurulmalı ve il müdürlükleri nezdinde filateli şubeleri oluşturulmalıdır. Burada çalışacak personel ciddi ve iyi bir filateli eğitiminden geçirilmelidir.

7. Filateli Şubesi, elinde bulunan malzeme stokunu internet üzerinden çevrimiçi yayınlanmalı ve ürün siparişleri bu ortamda verilebilmeli, kredi kartı ile internet üzerinden ödeme yapılabilmelidir.

8. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki müze ve turistik mahallerine postaneler açılarak, yörenin tarihi dokusuna uygun özel posta damgaları kullanılması gerekir. Ayrıca turistik bölgelerimizdeki PTT şubelerinin posta gişelerinin cumartesi ve pazar günlerinde açık olması diğer bir gerekliliktir.


Saygılar,
Murat Günsur


Kaynak: TrFila