25 Ocak 2009 Pazar

Yaratıcı Pul Kullanımları

Pul bazen sadece zarfın üstünde değil başka şeylerin üstünde de kullanılır. :) Bu uygulamaya güzel bir örnek daha. :)
Hoş olmuş. :)

Seyyar ve Gezici Posta Damgaları

Demiryollarında Kullanılan Damgaları ile ilgili güzel bir kaynak.


Postacı'larımız Hakk'ında

Alıntıdır:

Kıymet'li Kardeş'lerim;
Posta Hâne'ler ve Postacı'lar hakk'ında çok şey'ler yazdık, çizdik; Hattâ kusûr'umuz ağf'ola; ben kardeş'iniz baş'da, ileri geri laf etdiğimiz dahî oldu. Bundan 35 sene evvel almış olduğum bir yığın paket ve para havâle nâme makbuz'unu belki de yüz'üncü def`a karıştırır iken bir tâne'si târih'leri dolayı'sı ile göz'üme bir tuhaf gözükdü. Sene 1921, günlerden Temmuz'un 4'ü. NevŞehir'in Çardak köy'ünden Osman Efendi belli ki oğl'u Mehmed Ağa'ya 300 kuruş göndermiş. İmparatorluk dört sene yedi düvel ile, bir de yetmezmiş gibi içimizdeki çiyan'lar ile savaşmış. O da yetmemiş, iki sene'den beri işgâl denilen zillet ile boğuşub duruyor. Yorulmuş, bitmiş artık. Istanbul'da Saltanat, taht'ımı kayb'etmeyeyim diye Sakarya'da, Polatlı ön'lerine kadar gelmiş Yunan Ordu'sunu durdurmağa çalışanları Dîn Düşmân'ı ilân etmiş, idâm'larını istemekde. Bütün Anadolu'da ev'de yiyecek, üst'de giyecek, oğul'lar ara'sında yitecek kalmamış. Böyle bir zaman'da, böyle bir mahşer'de Çardak Köy'lü Osman Efendi'nin 300 kuruş'u nasıl bulub buluşturduğu anlaşılsın diye yazdım bunları. Yoksa derd'im ucuz hamâset masal'ı anlatmak değil. Ne ise, gelelim biz havâle nâme'mize. Çardak'lı Molla Mehmed Ağa Zâde Osman Efendi oğl'unun nerede olduğunu bilemediğinden adres diye şunu yazdırmış NevŞehir Posta Hâne'sinde; "57.nci Fırka'nın 27.nci Alay'ının 2.nci Tabur'unda 8.nci Bölük 1.nci Takım'ında Nev Şehir Çardak Kariyye'li Mehmed Efendi Oğl'uma"....


Yazının devamını okumak için lütfen link'i TIKLAYIN.

Türk Pul koleksiyonculuğu Tarihine Notlar

Alıntıdır:

Türk Pul koleksiyonculuğu Tarihine Notlar

Aydın Ayhan

"“Koleksiyonculuk” insanın içinden gelen bir sevgiye bağlıdır. Bir yumak gibi sarılır. Yumak gittikçe büyür, sevgi ve bilgi artar. Ayni duyguları paylaşan kişilerle aralarında tatlı bir rekabet ve büyük bir dostluk doğar ve bu dostluk müthiş bir kültür alış verişi ile büyük gider.

Koleksiyonculuğun tarihini eski Mısır döneminde firavunların ve zenginlerin kıymetli objekeri biriktirmeleriyle de başlatabiliriz, antik Roma’da zenginlerin heykel biriktirmeleriyle de. Hattâ Haçlı Seferleriyle Doğu’yu soyup soğana çevirerek zenginleşen şövalyelerin getirdikleri eşyaları biriktirmeleri de koleksiyonculuk tarihinin başları sayılabilir.

Bence, ilk çağlardan beri en önemli “koleksiyon” malzemeleri heykeller ve silahlardı ama , en önemlisi hep kitaplar olmuştu. Belki de gerçek anlamda ilk koleksiyonculuk “Kitap Koleksiyonculuğu” idi.

Devletler, “kitap koleksiyonları” yapmak için ciddi masraflar, yatırımlar yaptığı gibi şahıslar da dünyanın her tarafında kitap koleksiyonları yapıyordu. “İskenderiye Kütüphanesi” antik çağın en önemli devlet koleksiyonu olduğu gibi, Efes’teki Celcius Kütüphanesi” de en tanınmış özel koleksiyonlardan birisi idi...."

Yazının devamı için lütfen link'i TIKLAYIN.

Tematik Koleksiyonda Değerlendirme

Tematik Koleksiyonda Değerlendirme(100 puan üzerinden):

Ele Alış Tarzı(35)
- Konu ve plan: 15
- Konunun işlenmesi: 15
- Yenilik: 5

Bilgi, Kişisel Çalışma ve Araştırma(30)
- Tematik: 15
- Filatelik: 15

Kondisyon ve Nedret(30)
- Konisyon: 10
- Nedret: 20

Takdim Tarzı(5)

Toplam puan: 100